De Koninklijke Militaire Academie (KMA) viert donderdag 24 november haar 177ste verjaardag. In het kader van deze Diesviering marcheren ook dit jaar cadetten met het KMA-vaandel door de binnenstad van Breda en vindt aansluitend een defilà© plaats op de Grote Markt. Het defilà© wordt afgenomen door de commandant van de Nederlandse Defensie Academie en tevens gouverneur van de KMA, generaal-majoor Ton van Osch, en wethouder Andrà© Adank van Breda.

Vervolgens wordt in de Aula van de KMA de Diesrede uitgesproken door de Directeur-generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Dick Schoof, met als thema Nationale Veiligheid. Het directoraat is verantwoordelijk voor publieke veiligheid in Nederland. Een thema waarbij ook Defensie nauw is betrokken.

Alle officiersopleidingen bij Defensie zijn samengevoegd. Op 14 november jl. is de KMA een onderdeel geworden van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Samen met het Koninklijke Instituut voor Marine (KIM Den Helder), het Instituut Defensie Leergangen (IDL Den Haag), de Faculteit Militaire Wetenschappen (FMW Breda en Den Helder), de Leergang Topmanagement Defensie (LTD Den Haag) en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH Den Haag) worden nu alle officieren van de Nederlandse krijgsmachtdelen binnen à©à©n academie opgeleid en wordt gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek verricht.

bron:MinDef