KNGF in verweer tegen uitspraak NMADe machtspositie van zorgverzekeraars op hun thuismarkt is het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) al tijdenlang een doorn in het oog. Op 26 mei jongstleden heeft de NMa diverse klachten van fysiotherapeuten over machtsmisbruik door ziektekostenverzekeraars ongegrond verklaard. Het KNGF is het hier niet mee eens en gaat namens de fysiotherapeuten in verweer. Indien minister Hoogervorst de macht van de zorgverzekeraars niet aan banden legt, is het denkbaar dat fysiotherapeuten weigeren de voor 2006 voorgelegde contracten te tekenen.

De NMa stapt volgens het KNGF te makkelijk over de problemen van de machtspositie van de zorgverzekeraars heen. Fysiotherapeuten mogen niet gezamenlijk optreden om te onderhandelen met een zorgverzekeraar. Maar grote zorgverzekeraars mogen wel volstaan met het aanbieden van een standaardcontract. Fysiotherapeuten hebben slechts de keuze tussen tekenen of niet tekenen. Niet tekenen betekent dat de verzekerden de behandelingen door de betreffende fysiotherapeut niet of slechts ten dele vergoed krijgen. Daardoor worden fysiotherapeuten welhaast gedwongen het contract te tekenen. Zeker omdat de fysiotherapeut vaak te maken heeft met één ziektekostenverzekeraar waarbij tachtig procent van zijn patiënten verzekerd is. Een grotere disbalans is welhaast ondenkbaar en het gevaar van machtsmisbruik ligt voortdurend op de loer. Volgens het KNGF is dit machtsmisbruik in een aantal gevallen ook aantoonbaar. Slechts een voorbeeld: er is een ziektekostenverzekeraar die de fysiotherapeut in zijn contract verplicht patiënten aan huis te behandelen zonder de extra tijd die dat vraagt te vergoeden.

'Als belangenorganisatie streeft het KNGF naar een evenwichtige verhouding tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars bij de totstandkoming van de zorgovereenkomsten. Op dit moment is daar geen sprake van,' aldus Bas Eenhoorn, voorzitter van het KNGF. 'Om die reden heeft het KNGF verschillende gedragingen van zorgverzekeraars bij de NMa aangekaart. Het KNGF heeft de NMa voorgesteld de bezwaarfase in de klachtenprocedure over te slaan zodat dit principiële conflictpunt direct aan de rechter kan worden voorgelegd.'

In de huidige situatie is er van marktwerking geen sprake en dus ook niet van de voordelen die de minister met marktwerking voor de patiënten wil behalen. De keuzevrijheid van de patiënt neemt af door de voorwaarden die de verzekeraars in hun polissen opnemen. Er komt geen innovatie en kwaliteitsverbetering van de zorg doordat de zorgverzekeraars in hun contracten de zorgaanbieders daarvoor geen enkele ruimte geven. De administratieve rompslomp is enorm toegenomen.
Wanneer de minister wil dat er in 2006 marktwerking komt in de gezondheidszorg, moet hij ook zorgen dat de markt kan functioneren. Voor de fysiotherapeuten is daarvan op dit moment geen sprake, zoals begin dit jaar al door alle partijen in de Tweede Kamer geconstateerd is. Wanneer de minister niet ingrijpt, gaan met de invoering van de nieuwe zorgwet in 2006 deze problemen in de hele eerstelijn spelen.'

Over het KNGF
Het KNGF behartigt de belangen van ongeveer 20.000 fysiotherapeuten. Vanuit het hoofdkantoor in Amersfoort en vanuit enkele regiokantoren biedt het KNGF ondersteuning op beroepsinhoudelijk, sociaal-maatschappelijk en economisch gebied.

bron:KNGFComments are closed.
%d bloggers liken dit: