KNMG: Jaarlijks functioneringsgesprek artsen moetArtsen die werkzaam zijn in de patiëntenzorg behoren jaarlijks een evaluatiegesprek te voeren over hun functioneren. Dit vindt de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). 'Een wenselijke en noodzakelijke aanvulling op bestaande kwaliteitssystemen voor medisch handelen.'

Volgens de KNMG wordt binnen de medische beroepsgroep veel aandacht besteed aan de bewaking van de kwaliteit van zorg. Instrumenten als richtlijnontwikkeling, visitatie en herregistratie richten zich in beperkte mate op het individueel handelen van artsen. Om die reden ziet de KNMG, in aanvulling op de bestaande kwaliteitssystemen, het liefst dat artsen jaarlijks een evaluatiegesprek voeren over hun functioneren.

'Het gaat daarbij om gesprekken over persoonsgebonden kwaliteitsaspecten, die de arts voert met een deskundige gesprekspartner. Zo nodig kunnen in het jaarlijkse gesprek afspraken worden gemaakt over verbeterpunten. Deze afspraken kunnen in het volgende gesprek worden getoetst', aldus de KNMG.

Bron: KNMGComments are closed.
%d bloggers liken dit: