Het KNMI legt de laatste hand aan nieuwe klimaatscenario's voor Nederland. De mogelijke veranderingen het klimaat, die ons tot 2100 te wachten staan, worden op maandag 29 mei a.s. bekend gemaakt. Het KNMI brengt dan ook een speciale website in de lucht met veel informatie over het toekomstige klimaat. De scenarioâs geven een beeld van hoe het klimaat kan veranderen en wat dat betekent voor de risico's op bijvoorbeeld overstromingen, droogte en hittegolven. Met informatie over de veranderingen in temperatuur-, neerslag- en windextremen kunnen overheden, bedrijven en burgers de gevolgen van de klimaatverandering in kaart brengen.

Informatie over de gevolgen maakt het vervolgens mogelijk gerichte en efficiënte maatregelen te nemen. Voor de toetsing van de veiligheid van de kustverdediging wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van gegevens over de zeespiegelstijging en windextremen. Voor het aanleggen van rioleringsstelsels in nieuwe woonwijken is informatie over toekomstige extremen in de neerslag essentieel. De vorige klimaatscenarioâs van het KNMI voor Nederland dateren van zes jaar geleden.
bron:KNMI