Met ingang van 1 september 2005 zal dr. Annelies Knoppers haar werkzaamheden aanvangen als bijzonder hoogleraar 'Pedagogiek en didactiek van de lichamelijke opvoeding en de sport' aan de Universiteit Utrecht. Zij is benoemd door de Stichting voor de Wetenschap van de Lichamelijke Opvoeding en de Sport, waarin NOC*NSF en de Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) participeren.

Gedurende à©à©n dag per week zal zij zich bezighouden met onderwijs en onderzoek. Daarbij komt het accent te liggen op het pedagogisch en vakdidactisch handelen van leraren en trainer/coaches ten opzichte van de jeugd.
 
Annelies Knoppers is verbonden als onderzoeker/hoofddocent aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Zij studeerde lichamelijke opvoeding en sociologie in de Verenigde Staten en promoveerde aan de universiteit van North Carolina.
 
bron:NOC*NSF