Hare Majesteit de Koningin woont woensdagochtend 12 april in het Vredespaleis in Den Haag de plechtige zitting bij ter ere van het 60-jarig bestaan van het Internationaal Gerechtshof. Tijdens de zitting spreekt de president van het Internationaal Gerechtshof, rechter Rosalyn Higgins (Verenigd Koninkrijk), een herdenkingsrede uit. Ook houdt de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, een redevoering.

Andere sprekers zijn de voorzitter van de 60ste sessie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, Jan Eliasson (Zweden) en de minister van Buitenlandse Zaken, de heer Bot. Studenten van het Koninklijk Conservatorium Den Haag verzorgen de muzikale omlijsting. Het Internationaal Gerechtshof is het voornaamste gerechtelijke orgaan van de Verenigde Naties. In overeenstemming met het internationaal recht beslecht het Gerechtshof juridische geschillen tussen staten. Ook geeft het adviezen over rechtsvragen die worden voorgelegd door de Verenigde Naties. Sinds zijn oprichting in 1946 heeft het Internationaal Gerechtshof 92 arresten uitgesproken en 25 adviezen gegeven. Op dit moment zijn er 10 zaken in behandeling.
Het Internationaal Gerechtshof kwam op 18 april 1946 voor het eerst officieel bijeen als opvolger van het Permanente Hof voor Internationale Justitie, dat vanaf 1922 zijn zetel had in het Haagse Vredespaleis. Het gerechtshof bestaat uit vijftien rechters van verschillende nationaliteiten. Zij vertegenwoordigen de voornaamste beschavingen en rechtststelsels in de wereld. De rechters worden voor een periode van negen jaar gelijktijdig door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en door de Veiligheidsraad verkozen en kunnen zich herkiesbaar stellen.
bron:RVD