Hare Majesteit de Koningin is zaterdagochtend 12 november in de Doelen te Rotterdam aanwezig bij het symposium Het is een mens! Menselijke waardigheid in het geding ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Radboudstichting. De Radboudstichting stimuleert onderwijs vanuit de traditie van de katholieke levensbeschouwing. Op het symposium besteedt een breed scala aan sprekers aandacht aan de betekenis van menselijke waardigheid.

 

Op het congres wordt het denken over menselijke waardigheid aan actuele thema's gekoppeld, zoals onderwijs, biotechnologie, cultuur, taal, godsdienst, gezondheidszorg, landbouw, recht en economie. Na een algemene inleiding door schrijfster Marjolijn Februari reflecteren ervaringsdeskundigen in verschillende deelsessies op dilemma's van menselijke waardigheid.  Sprekers zijn minister Cees Veerman, Doekle Terpstra, Dorien Pessers, Ad Verbrugge, Harald van Veghel, Karim Benammar, Paul van Tongeren, Ineke Sluiter, Henk ten Have, Mathijs Lamberigts, Ybo Buruma, Alexander Rinnooy Kan en bisschop Ad van Luyn sdb. Jacques Janssen houdt de plenaire slotlezing. De Koningin woont een deel van het symposium bij.

De Radboudstichting, in 1905 opgericht, heeft tien bijzondere leerstoelen in de filosofie en theologie aan alle openbare universiteiten in Nederland. Zij verstrekt beurzen aan pas afgestudeerden voor een jaar aanvullende studie filosofie, ethiek of theologie. Verder ontwikkelt de stichting lesmodules filosofie, ethiek en levensbeschouwing voor het hbo.

bron:RVD