Hare Majesteit de Koningin, Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje, Prinses Mà¡xima, Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven zijn donderdag 15 december aanwezig bij een multireligieuze bijeenkomst in de Domkerk in Utrecht.

Thema van de bijeenkomst is In vrijheid verbonden. Ontmoeting van religies en levensbeschouwingen. De bijeenkomst is een initiatief van het Nationaal Comità© Zilveren Regeringsjubileum. Op de bijeenkomst, die wordt bijgewoond door 700 vertegenwoordigers van diverse religieuze en levensbeschouwelijke stromingen, staat de wens centraal om bij te dragen aan een vreedzame samenleving en tolerantie van mensen ten opzichte van elkaar en elkaars religie of levensovertuiging. Vanuit Joodse, Islamitische, Christelijke, Boedhistische, Hindoeïstische en Humanistische tradities worden bijdragen gegeven in woord en muziek.

De bijeenkomst wordt bijgewoond door leden van de Rijksministerraad, de gouverneurs van de Nederlandse Antillen en Aruba en fractievoorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.  De voorzitter van het Nationaal Comità©, mevrouw Yvonne Timmerman-Buck, en professor James Kennedy houden een toespraak. Ook wordt een speciaal voor de gelegenheid door Henk Alkema gecomponeerd muziekstuk, getiteld Vrede leven, ten gehore gebracht.

bron:RVD