Hare Majesteit de Koningin is donderdag 24 augustus in de Grote Kerk te Den Haag aanwezig bij de naturalisatieceremonie, het verplichte "feestelijk" welkom voor de nieuwe staatsburgers in deze gemeente. De minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, Rita Verdonk, en de Haagse loco-burgemeester Jetta Klijnsma zullen de nieuwe Nederlanders toespreken.

Verwerving van het Nederlanderschap is de bekroning van een succesvol integratieproces. Het Nederlanderschap brengt een nieuwe rechtspositie met rechten en plichten. De bijeenkomst is bedoeld om dit moment te markeren en luister bij te zetten.

Het kabinet heeft 24 augustus aangewezen als jaarlijkse nationale naturalisatiedag. Dit is de datum waarop in 1815 de Grondwet in werking trad. Alle gemeenten zijn met ingang van 2006 verplicht op 24 augustus een naturalisatieceremonie te organiseren. Daarnaast kunnen op andere dagen ceremonies plaatsvinden.

Ongeveer 900 Haagse burgers die het afgelopen half jaar Nederlander zijn geworden zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Gezien de aantallen Haagse burgers die Nederlander worden, zal de gemeente Den Haag vanaf nu een aantal ceremonies per jaar organiseren. Vanaf 1 oktober zijn nieuwe Nederlanders verplicht naar de ceremonie te komen. Zij zijn pas Nederlander na de uitreiking van het schriftelijke besluit tijdens de ceremonie.

bron:RVD