Het Kabinet der Koningin deelt mee: Hare Majesteit de Koningin heeft heden drs. M. Rutte op de meest eervolle wijze ontslag verleend als staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door hem aan haar en het Koninkrijk bewezen.

Hare Majesteit de Koningin heeft vervolgens mr.drs. B.J. Bruins met ingang van de datum van zijn beëdiging benoemd tot staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Koningin zal de heer Bruins op donderdag 29 juni 2006 om 09.30 uur op paleis Huis ten Bosch ter beëdiging ontvangen.

bron: RVD