Hare Majesteit de Koningin bezoekt vrijdagmiddag 2 juni in Den Haag de Mobarak Moskee ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan. Deze moskee in de wijk Benoordenhout is de oudste in Nederland. Het gebedshuis is in 1955 naar een ontwerp van architect Frits Beck gebouwd door de Ahmadiyya Moslim Djamaat. De moskee kwam tot stand met steun van fondsen die waren bijeengebracht door de vrouwen van de geloofsgemeenschap. Vorig jaar heeft het gebouw ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan een nieuwe minaret gekregen.
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap ontstond eind negentiende eeuw in de Punjab in het toenmalige Brits-Indië. In de jaren twintig van de vorige eeuw vonden voor het eerst in Nederland activiteiten plaats van deze geloofsgemeenschap. De geloofsgemeenschap in Nederland heeft nu 1.500 leden. In de moskee vinden vijf keer per dag gebedsdiensten plaats. De moskee wordt ook gebruikt voor sociale doeleinden.
bron:RVD