Hare Majesteit de Koningin en minister-president mr. dr. J.P. Balkenende wonen donderdagochtend 29 september in de Martinikerk te Groningen de opening bij van het congres De Nederlandse constitutionele monarchie in een veranderend Europa.

De bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van het Zilveren Regeringsjubileum van de Koningin.

Tijdens het congres wordt gesproken over de toekomst van de Nederlandse constitutionele monarchie in het kader van politieke, sociale en culturele veranderingen in Nederland en Europa. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de verhoudingen tussen Nederland en de overzeese delen van het Koninkrijk: Aruba en de Nederlandse Antillen.

Het congres staat onder leiding van de Groningse hoogleraar staatsrecht prof. dr. D.J. Elzinga. Sprekers zijn onder meer de Vice-President van de Raad van State, mr. H.D. Tjeenk Willink, de hoogleraren prof. dr. P. Schnabel, prof. dr. H. Te Velde, prof. mr. E.M. H. Hirsch Ballin, prof.mr. D. W. J. M. Pessers, prof.dr. H.W. Von der Dunk en prof. mr. J. Saleh.

Het congres wordt georganiseerd door de Vereniging Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Het Nationaal Comità© Zilveren Regeringsjubileum is opdrachtgever.

bron:RVD