Hare Majesteit de Koningin neemt vrijdagmiddag 16 december in paleis Huis ten Bosch te Den Haag het eerste exemplaar van het boek 'Militairen aan het hof. De Geschiedenis van het Militaire Huis 1849-2005' in ontvangst.

Het boek is een initiatief van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie en beschrijft de werkzaamheden en de taken die het Militaire Huis al meer dan anderhalve eeuw voor de Koninklijk Huis verricht. De Koningin ontvangt het eerste exemplaar uit handen van de minister van Defensie, de heer H.G.J. Kamp.

De wijze waarop de verschillende staatshoofden de militairen aan het hof tijdens hun regeerperiode hebben ingezet, vormt het uitgangspunt van de geschiedschrijving van het Militair Huis. Ten tijde van Koning Willem III maakten adjudanten en ordonnansofficieren een definitieve overstap van de krijgsmacht naar de hofhouding: hun militaire carrià¨re speelde zich geheel af aan het hof. Onder Koningin-regentes Emma zette deze ontwikkeling zich voort. Koningin Wilhelmina leidde de militairen aan het hof weer naar de actieve dienst en brak met de traditie hen binnen adellijke kringen te recruteren. Tijdens de regeerperiode van Koningin Juliana behoorden vrijwel alle de militairen tot de staf van de Inspecteur-Generaal, Prins Bernhard. Tegenwoordig zijn de adjudanten van het Militaire Huis officieren die voor enkele jaren door het Ministerie van Defensie worden gedetacheerd om Koningin Beatrix op professionele wijze terzijde te staan bij de uitoefening van haar ambt. Dit alles gebeurt onder het devies van het Militaire Huis: `Trouw, Dienstwillig en Waakzaam'.

bron:RVD