Hare Majesteit de Koningin woont donderdagochtend 6 oktober in het Castellumtheater in Alphen aan de Rijn het jubileumcongres bij van Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

Minister-president mr.dr. J.P. Balkenende woont het middagprogramma van het congres bij en houdt een toespraak. De bijeenkomst wordt georganiseerd ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Genootschap.

Het ochtendprogramma staat in het teken van het jubileum en de ontwikkeling van het Nederlands Genootschap voor Burgemeesters (NGB). NGB-voorzitter mr. J.J.H. Pop, burgemeester van Haarlem, en voormalig burgemeester van Harlingen, Tiel en Alkmaar , houdt tijdens het ochtendprogramma een toespraak, net als minister J.W. Remkes, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 's Middags wordt de bijeenkomst voortgezet en komt het thema sociale cohesie aan bod. Naast de minister-president, houdt onder andere mr. M.J. Cohen, burgemeester van Amsterdam een toespraak.

De vereniging is in 1955 opgericht om het contact en de collegialiteit tussen burgemeesters in het land te bevorderen. Het NGB is uitgegroeid tot de beroepsvereniging voor burgemeesters in het land, waar bijna alle burgemeesters lid van zijn.

bron:RVD