Hare Majesteit de Koningin en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Maxima hebben woensdag 28 september 2005 op Paleis Noordeinde een diner aangeboden aan vertegenwoordigers van het Internationaal Gerechtshof, het Internationaal Straftribunaal voor het Voormalig Joegoslavië, het Internationaal Strafhof, het Permanente Hof van Arbitrage, het Iran-US Claims Tribunal, de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens en de Haagse Conferentie van Internationaal Privaatrecht.

Nederland bekleed een voorname positie op het gebied van het internationaal recht. Grondslagen voor het internationaal recht werden al eeuwen geleden gelegd door onder meer Hugo de Groot. Het diner was dan ook bedoeld om de waardering van de Nederlandse samenleving uit te drukken voor hen die van overal ter wereld naar Nederland zijn gekomen om de internationale rechtsorde vorm te geven en te handhaven.

bron:RVD