Hare Majesteit de Koningin krijgt woensdagmiddag 16 november in Paleis Noordeinde symbolisch het Beatrix-Jubileumbos aangeboden.

De Stichting Nationale Boomfeestdag heeft, in het kader van het Zilveren Regeringsjubileum van de Koningin, het initiatief genomen tot de realisatie van dit bos. Het bos zal worden geplant in een perceel van het Wijboschbroek bij Schijndel. In Paleis Noordeinde bieden kinderen uit alle provincies en de Nederlandse Antillen en Aruba de Koningin de Beatrix-Jubileumboom aan, een amberboom die zal worden geplaatst in het jubileumbos.

Op 23 november planten de schoolkinderen het Beatrix-Jubileumbos. Het bos zal bestaan uit de amberboom voor de jubilerende Koningin, vijf koningslinden als geboortebomen voor haar kleinkinderen, zestien wintereiken namens de Nederlandse Antillen en Aruba, de Eerste en Tweede Kamer en de twaalf provincies en 467 populieren namens alle gemeenten.

Het Beatrix-Jubileumbos heeft een oppervlakte van ruim 4 hectare en ligt binnen het gebied van de ruilverkaveling Sint Oedenrode. De ruilverkaveling is er op gericht landbouw, natuur en recreatie evenwichtig over het gebied te verdelen. De Dienst Landelijk Gebied voert de ruilverkaveling uit in opdracht van de plaatselijke landinrichtingscommissie. Staatsbosbeheer wordt eigenaar en toekomstig beheerder van het Beatrix-Jubileumbos.

bron:RVD