Hare Majesteit de Koningin neemt maandagmiddag 19 september in paleis Huis ten Bosch te Den Haag het eerste exemplaar van het boek Wij in ontvangst.

Het boek Wij verschijnt op 20 september en is een initiatief van het Nationaal Comità© Zilveren Regeringsjubileum. In het boek dat verschijnt ter gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum, wordt op een toegankelijke manier ons staatsbestel, de historische achtergrond en de bijzondere kenmerken van ons land beschreven.

De Koningin neemt het boek in ontvangst uit handen van de voorzitter van het Nationaal Comità© Zilveren Regeringsjubileum, mw. mr Yvonne E.M.A. Timmerman-Buck in aanwezigheid van veertien 18-jarigen, de auteur en vormgever van het boek, en een aantal leden van het Nationaal Comità©.

De titel van het boek verwijst naar alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden en refereert tevens aan de bijzondere positie van de Koningin. Wij wordt door het Nationaal Comità© uitgebracht om een bijdrage te leveren aan een vernieuwd bewustzijn van en kennis over het Nederlandse staatsbestel. Het boek geeft informatie over ons Koninkrijk, het ontstaan ervan en wat het betekent om Nederlander te zijn. Daarnaast beschrijft het onze samenleving; welke regels er gelden, het tot stand komen van die regels en hoe de burgers invloed kunnen uitoefenen.

Wij wordt kosteloos verspreid onder alle inwoners van het Koninkrijk der Nederlanden die tijdens de jubileumperiode de leeftijd van 18 jaar bereiken en stemgerechtigd zijn. De veertien 18-jarigen die de overhandiging van het eerste exemplaar Bijwonen, zijn afkomstig uit de twaalf provincies, Aruba en de Nederlandse Antillen. Zij zullen ook aanwezig zijn in de Ridderzaal op Prinsjesdag. Het boek wordt vanaf dinsdag 20 september verkocht bij Bruna en Postkantoren BV. De RVD is ook verantwoordelijk voor de merchandising van de regering.

bron:RVD