Hare Majesteit de Koningin heeft woensdagmiddag 14 juni een werkbezoek gebracht aan het Veteraneninstituut (Vi) in Doorn. Zij liet zich daar informeren over recente ontwikkelingen binnen de Nederlandse veteranengemeenschap en had een ontmoeting met oudere en jonge veteranen.

Het Veteraneninstituut is een publiek-privaat samenwerkingsverband waarbinnen het ministerie van Defensie en de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers uitvoering geven aan het Nederlandse veteranenbeleid. Het instituut werd op 10 mei 2000 in het bijzijn van wijlen Prins Bernhard geopend door de toenmalig minister-president. Belangrijkste werkterreinen van het Vi zijn de maatschappelijke waardering voor veteranen en de behoefte aan (na)zorg die leeft onder een beperkte groep van hen.

bron:RVD