Hare Majesteit de Koningin opent vrijdagmiddag 26 augustus in Museum Het Valkhof in Nijmegen de tentoonstelling ´De gebroeders Van Limburg. Nijmeegse meesters aan het Franse hof (1400-1416)'.

Deze kunstenaars zijn bekend geworden door hun miniaturen in getijdenboeken. Daarnaast bezoekt de Koningin in het museum een expositie waar een hedendaagse variant op het middeleeuws getijdenboek Les Trà¨s Riches Heures te zien is, samengesteld door twaalf  koppels, elk bestaande uit een kunstenaar en een dichter.

De gebroeders Paul, Herman en Johan van Limburg groeiden op in Nijmegen, de hoofdstad van het Hertogdom Gelre. Vanaf 1405 werkten zij voor het hof van hertog Jean de Berry, neef van de Nijmeegse hertogin Maria van Gelre. Daar illustreerden de gebroeders Van Limburg hun bekendste getijdenboeken Les Belles Heures en Les Trà¨s Riches Heures met voor die tijd vooruitstrevende miniaturen. De getijdenboeken bevatten een kalender en bladen met gebeden en illustraties die horen bij de religieuze feesten en heiligendagen van het jaar.

Voor het eerst wordt aan de makers van de wereldberoemde getijdenboeken een overzichtstentoonstelling gewijd. Hart van de tentoonstelling vormen zeventien originele pagina's uit Les Belles Heures, afkomstig uit het Metropolitan Museum of Art in New York. Het vroeg 15e-eeuwse getijdenboek Les Belles Heures is zelden voor het publiek te zien. Omdat het boek momenteel wordt gerestaureerd, is het tijdelijk uiteengenomen. Museum Het Valkhof kreeg bij  hoge uitzondering tien dubbele pagina's met in totaal zeventien miniaturen in bruikleen. Daarnaast worden voor de eerste keer La Bible Moralisà©e en Les Petites Heures uit de Bibliothà¨que nationale de France te Parijs en het Valerius Maximus handschrift uit de Vaticaanse bibliotheek tezamen getoond.

Verder zijn handschriften, paneelschilderijen, beeldhouwwerken en edelsmeedkunst van tijdgenoten en navolgers van de gebroeders Van Limburg te zien. De expositie bevat in totaal bijna 130 bruiklenen uit collecties van musea, bibliotheken, particulieren, kerken en kloosters over de hele wereld.

De overzichtstentoonstelling over de Nijmeegse meesters aan het Franse hof (1400-1416) is te bezichtigen van 30 augustus tot en met 20 november 2005.

bron:RVD