Hare Majesteit de Koningin reikt woensdagochtend 31 mei op het Binnenhof in Den Haag de Militaire Willemsorde uit aan de 1ste Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade. De Poolse generaal-majoor Stanislaw Sosabowski, die de eenheid leidde, ontvangt postuum de Bronzen Leeuw. De Poolse eenheid ontvangt de hoogste militaire onderscheiding wegens haar inzet tijdens de operatie Market Garden in september 1944.

Market Garden was de grootschalige geallieerde luchtlandingsoperatie bij de bruggen van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast krijgt generaal-majoor Sosabowski postuum de dapperheidsonderscheiding vanwege zijn persoonlijke inzet bij deze operatie.  Minister van Defensie Kamp heeft de eenheid en haar commandant voor genoemde onderscheidingen voorgedragen op basis van het advies van het Kapittel der Militaire Willemsorde en de commissie Dapperheidsonderscheidingen van het Ministerie van Defensie. De Poolse 6 Attack and Assault Brigade, de eenheid die de traditie van de oorspronkelijke Parachutistenbrigade in ere houdt, neemt de Militaire Willemsorde in ontvangst. De Bronzen Leeuw voor generaal-majoor Sosabowski wordt uitgereikt aan zijn twee kleinzonen. Vijftig jaar geleden werd de Militaire Willemsorde voor het laatst uitgereikt, 43 jaar geleden de Bronzen Leeuw.

bron:RVD