Jongeren zijn er de laatste jaren fors op achteruitgegaan in koopkracht. Dat meldde het kersverse gezicht van FNV Jong, Judith Ploegman, in haar eerste toespraak voor de pers. Ploegman (29) is in december 2005 door de jonge leden van de FNV gekozen tot eerste voorzitter van FNV Jong. De koopkracht van jongeren is de afgelopen vijf jaar met maar liefst vijftien procent gedaald. Kijken we alleen naar het salarisstrookje dan is er sprake van gemiddelde daling van het loon van acht procent.

Dat blijkt uit het FNV-onderzoek '' Jongeren verdienen beter' dat via de vergelijkingsite www.loonwijzer.nl onder 30.000 jongeren tussen de 15 en 30 jaar is gehouden.
Discriminatie
De onderzoekers keken op verzoek van de FNV ook naar de beloningsverschillen tussen werkende jonge mannen en vrouwen. En dan blijkt dat de ongelijkheid al op jeugdige leeftijd ontstaat. Rekening houdend met factoren als leeftijd, opleiding, promotie, sector en dergelijke rolt er een onverklaarbaar verschil uit van gemiddeld bijna drie procent.
Een mogelijke verklaring zou volgens de onderzoekers discriminatie kunnen zijn. Maar het kan er ook op duiden dat jonge vrouwen zich in hun eerste baan minder weten te 'verkopen'. En deze achterstand weten ze op latere leeftijd niet meer in te halen, zo concludeert het onderzoek.

Jobhoppen op heel jonge leeftijd leidt niet - zoals alom gedacht wordt - tot meer loon, zo blijkt uit het onderzoek. Een en ander heeft er mee te maken dat de brutolonen tot 23 jaar sterk afhankelijk zijn van iemands leeftijd. Die is belangrijker dan ervaring.
Trainingen
Voorzitter Judith Ploegman van FNV Jong, het nieuwe jongerennetwerk, kondigt naar aanleiding van het onderzoek trainingen aan voor jonge leden over het voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken. Bij de politiek gaat FNV Jong aandringen op een wettelijk minimumloon voor iedereen vanaf achttien jaar. Nu krijgen jongeren dat pas vanaf hun 23ste jaar.
Uit het onderzoek blijkt ook dat maar liefst twaalf procent van de jongeren onder de 23 jaar minder verdient dan het wettelijk minimumjeugdloon. Met een campagne gaat FNV Jong jongeren informeren over het minimumloon.

Aan de cao-onderhandelingstafel gaat de FNV de inkomenspositie van jongeren verbeteren door verlagen van de vakvolwassenleeftijd naar achttien jaar en de staffel van de jeugdlonen hierop aan te passen.
bron:FNV