Het kabinet wil duurzame energie krachtiger gaan stimuleren. In de praktijk wordt hieraan reeds volop gewerkt. Zo kan door koppeling van woningen aan kassen de behoefte aan energie, water en afvalverwerking geheel duurzaam worden ingevuld. Het comfort en de betrouwbaarheid van voorzieningen wordt verhoogd, en de kosten nemen af. Dat is de uitkomst van een verkenning in opdracht van InnovatieNetwerk en Rabobank Oost Betuwe.

De eerste energieproducerende kas wordt binnenkort in Bergerden in de gemeente Lingewaard geopend. De warmte wordt in de glastuinbouw zelf gebruikt. Een volgende stap die op korte termijn vrij eenvoudig kan worden uitgevoerd is verwarming van woningen met zonnewarmte uit de kassen. Hierdoor schakelt verwarming van kassen en woningen geleidelijk over op de zon als energiebron. Op afzienbare termijn komt daar nog de mogelijkheid bij GFT en menselijke uitwerpselen tot biogas en elektriciteit om te zetten. Afval wordt dus energiebron, terwijl het afvalwater lokaal wordt gezuiverd via de kassen.
Het glastuinbouwgebied Bergerden is een uitstekende groeikern voor deze ontwikkeling. Het lokale energieweb en de benodigde organisatie zijn in de basis al aanwezig. De verkenning geeft aan dat dit concept in deze gemeente technisch en economisch haalbaar is. Veel zal nu afhangen van de bereidheid van partijen, zoals gemeente, projectontwikkelaars, tuinders en het zuiveringsschap om samen te werken aan realisatie.
bron:Innovatienetwerk