De Koptisch Orthodoxe Kerk is lid geworden van de Raad van Kerken in Nederland. De koptische gemeenschap in ons land telt ongeveer 4500 leden, verdeeld over zes parochies. De meeste leden zijn migranten uit Egypte, Soedan, Ethiopië en Eritrea. Met het lidmaatschap van de Koptisch Orthodoxe Kerk telt de Raad van Kerken nu twaalf leden en vijf kandidaat-leden.

 

De Koptisch Orthodoxe Kerk onderhoudt sinds eind jaren negentig contacten met de Raad van Kerken. Plaatselijk werken de parochies van de kerk vaak al samen met andere christelijke gemeenschappen. Volgens het bestuur van de kerk was nu het moment gekomen om deze samenwerking ook gestalte te geven door lid te worden van de landelijke Raad van Kerken.

De koptische gemeenschap in Nederland is onderdeel van de Koptisch Orthodoxe Kerk, die in een groot aantal landen in met name Afrika actief is. De kerk in Nederland valt onder het patriarchaat van Alexandrië. De Koptisch Orthodoxe Kerk heeft een lange geschiedenis van oecumenische betrokkenheid en is lid van de Wereldraad van Kerken, de Raad van Kerken van het Midden-Oosten en de Afrikaanse Raad van Kerken. 

bron:PKN