De Opvoedtelefoon, populair bij ouders, werd in 2004 opgeheven.
De dienstverlening is per januari van dit jaar overgenomen door Korrelatie. Meteen de eerste maanden bleek dat de behoefte aan opvoedingsondersteuning nog steeds groot is. Daarom is het goed als iedereen weet dat Korrelatie ook hiervoor beschikbaar is

Het is geen nieuws dat ouders tegenwoordig vaker ondersteuning zoeken bij het opvoeden van hun kinderen. In onze maatschappij worden hoge eisen gesteld aan ouders én aan kinderen, en het is niet eenvoudig om aan die eisen te voldoen.
Er is tot nu toe geen bekendheid gegeven aan het feit dat Korrelatie het werk van de Opvoedtelefoon heeft overgenomen. Alleen op het antwoordapparaat en op de website van de Opvoedtelefoon wordt doorverwezen. Toch namen in de eerste drie maanden van dit jaar veel mensen met opvoedingsvragen contact op met Korrelatie. Daaruit blijkt hoe groot nog steeds de behoefte is aan informatie en advies.

Opvoeders kunnen hun vragen aan Korrelatie stellen via telefoon of via mail. Een deel van de mensen komt met alledaagse opvoedingsvragen: 'mijn zoon wil bijna niets eten', 'mijn dochtertje slaat en bijt als iets haar niet zint', 'mijn kinderen liggen voortdurend overhoop'. Het gaat om heel gewone situaties, die voor de opvoeders toch moeilijk te hanteren zijn. Ze willen graag van een deskundige horen hoe ze het kunnen aanpakken, of ze willen horen of ze zelf op de goede weg zitten met hun aanpak.
Andere vragen zijn echter ingewikkelder, bijvoorbeeld doordat de situatie al langer bestaat en veel spanningen oplevert, doordat de ouders het niet meer aankunnen of doordat een kind een duidelijk ontwikkelingsprobleem heeft. De professionele hulpverleners van Korrelatie - maatschappelijk werkers, pedagogen, gz-psychologen - helpen mensen tot duidelijkheid te komen: wat is het probleem precies, hoe is het probleem ontstaan, wat is hun eigen rol hierin, welke keuzes kunnen ze maken, waar kunnen ze zo nodig verdere hulp
vinden?
Steeds weer blijkt dat ouders veel kunnen hebben aan het advies van een professional, vanwege de vakkennis en de afstand tot de situatie. Dit levert nieuwe inzichten en extra zelfvertrouwen op, waardoor ouders zich gesterkt voelen bij de opvoeding van hun kind.
 
bron:Stichting Korrelatie