Het kort geding dat een apotheekhoudende huisarts op woensdag 22 maart met steun van de LHV  had aangespannen tegen Menzis is van de baan. Hij spande het kort geding aan omdat Menzis weigerde een voorschot op zijn farmaceutische declaraties te verstrekken. Op woensdag 15 maart kwamen beide partijen echter een schikking overeen en werd het kort geding ingetrokken.

Door de introductie van het nieuwe zorgstelsel ondervinden huisartsen grote problemen bij het indienen van declaraties bij de verzekeraars. Declaraties worden niet, te laat of niet volledig uitgekeerd. Om deze problematiek te ondervangen is door de LHV met Zorgverzekeraars Nederland op 9 februari j.l. afgesproken dat verzekeraars aan alle huisartsen die in financiële problemen dreigen te komen een voorschot op hun declaraties zouden verstrekken in de vorm van een renteloze lening.
In strijd met de afspraken tussen LHV en ZN stelde Menzis zich eerder op het standpunt dat de overeengekomen bevoorschotting niet geldt voor apotheekhoudende huisartsen en dus niet voor declaraties voor medicijnverstrekkingen.
bron:LHV