Op woensdag 8 maart 2006 zou voor de Voorzieningenrechter te Arnhem een KORT GEDING dienen, dat was aangespannen door de levensbeschouwelijke sportkoepels NKS, NCSU en NCS. De reden voor het KORT GEDING was het besluit van NOC*NSF om de basisfinanciering van deze drie koepels uit de lottogelden met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Partijen doen thans echter een laatste poging om hun geschil onderling op te lossen, waardoor de zitting voorlopig geen doorgang zal vinden. De kleinere sportkoepels deelden mee in de opbrengst van de Lottogelden. NOC*NSF zette dit stop waardoor het voortbestaan van de koepels op het spel kwam te staan. Zij beroepen zich op een overeenkomst met het NOC om via het NOC te kunnen blijven meedelen in de LOTTO gelden.
bron:NCS