De vakbonden Kappersbond FNV/FNV Schoonheidsverzorging en CNV Kappers hebben een Kort Geding aangespannen tegen de werkgeversorganisatie ANKO om af te dwingen dat alleen VUT-premie wordt geheven bij kapperondernemers die aangesloten zijn bij de ANKO. Er is namelijk nog geen algemeen verbindend verklaring aangevraagd van de VUT-CAO.

De ANKO heeft zich tegen de vordering van de bonden verweerd, aangezien de ANKO van mening is dat de VUT-premie alleen bij alle werkgevers zou moeten worden geheven. Het Kort Geding is vandaag door de Rechtbank te Utrecht behandeld. De President van de Rechtbank was met de ANKO van mening dat het voor de kappersbranche zeer gebruikelijk is dat de VUT-CAO algemeen verbindend wordt verklaard. Tussen partijen is na overleg een regeling getroffen, zodat het geschil rondom de VUT is opgelost.

Partijen hebben afgesproken dat alsnog algemeen verbindend verklaring van de VUT-CAO zal worden aangevraagd, zodat iedere werkgever in de kappersbranche premie zal betalen. De algemeen verbindend verklaring zal vermoedelijk per 1 augustus a.s. gerealiseerd zijn. Afgesproken is dat de hele premie over het jaar 2005 in de laatste 5 maanden voldaan zal worden. De premie wordt gelijkelijk opgebracht door werkgevers en werknemers.

De ANKO is de belangenbehartiger, vraagbaak en adviseur van de Nederlandse kappersbranche. Wij zijn een vereniging van en voor kapperondernemers - zonder en met personeel - die zich door middel van kwaliteit en professionaliteit richting de consument willen onderscheiden. De ANKO stimuleert ontwikkelingen die bijdragen aan kwalitatieve dienstverlening en professioneel kapperondernemerschap. Als overkoepelende organisatie houden wij onze leden voortdurend op de hoogte van alle relevante ontwikkelingen en trends in de kappersbranche. De ANKO heeft ruim 6300 leden.

bron:Anko