KPN mag Telfort overnemen. Dit heeft de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
vastgesteld. Volgens de toezichthouder is er na onderzoek geen reden om aan te nemen dat door de overname de concurrentie op de markt voor mobiele telecommunicatiediensten significant wordt belemmerd. Voor zowel consumenten als zakelijke afnemers blijft er voldoende keuzemogelijkheid.

De NMa stelt vast dat KPN door de overname een sterkere positie krijgt. De concentratie leidt er echter niet toe dat een economische machtspositie ontstaat of wordt versterkt. Zo blijven er vier netwerken voor mobiele telecommunicatie over. De drie andere netwerkoperators (Vodafone, T-Mobile en Orange) behoren tot grote internationale concerns die in staat zijn om te concurreren met KPN. Ook op de groothandelsmarkt voor netwerktoegang voor serviceproviders krijgt KPN/Telfort een sterke positie maar zal zij te maken hebben met voldoende (potentiële) concurrentiedruk van andere netwerkoperators.

Nederland is een van de weinige landen in Europa waar vijf netwerkoperators actief zijn in de mobiele telefonie. De NMa constateert dat deze markt dynamisch is. Nederlandse consumenten veranderen relatief vaak van provider. Daarnaast komen er steeds meer serviceproviders die gebruikmaken van netwerken van de mobiele operators om zelf mobiele telefonie aan te bieden.

De toezichthouder baseert zijn beslissing op marktonderzoek en informatie die
marktpartijen hebben aangeleverd. Ook heeft hij intensief gebruik gemaakt van de
expertise van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA). In de
zienswijze die OPTA aan de NMa overhandigde, stelt ook zij geen bezwaren te hebben tegen de concentratie.

bron:NMA