Kraken van gebouwen wordt als het aan het CDA/VVD/D'66 kabinet ligt te allen tijde strafbaar. Tot nu toe was dit beperkt tot het eerste jaar dat een gebouw leeg staat. De ministers Dekker (VROM) en Donner (Justitie) hebben dit besloten. Zij zullen hiervoor rond de zomer een voorstel voor wijziging van het Wetboek van Strafrecht bij de Tweede Kamer indienen. Het te allen tijde strafbaar stellen van kraken wordt toegevoegd aan de bestaande mogelijkheden die eigenaren van woningen hebben om kraken aan te pakken. Dit schrijven de ministers in een brief aan de Kamer.

Voor invulling van de verruimde strafbaarstelling zal het Openbaar Ministerie een aanwijzing opstellen. In deze aanwijzing komen criteria om te bepalen of het OM tot vervolging zal overgaan. Voorbeelden van criteria zijn: de maatregelen die de eigenaar heeft genomen om kraken te voorkomen (tijdelijke verhuur, antikraakwacht), de periode die is verstreken tussen het begin van leegstand en het begin van het kraken en de periode tussen het begin van het kraken en het moment waarop de eigenaar hier iets tegen heeft ondernomen.
Het kabinet wil kraken tegengaan. Met kraken wordt iemands rechtmatig eigendom ontnomen. Anderzijds wil het kabinet voorkomen dat langdurige leegstand ontstaat. Daarmee zijn buurten niet gediend. Met de gekozen aanpak realiseren de ministers Dekker en Donner deze dubbele doelstelling. Eigenaren van vastgoed moeten alles in het werk hebben gesteld om leegstand en kraken te voorkomen, voordat tot vervolging van krakers zal worden overgegaan. De Tweede Kamer heeft eveneens om een verdere aanpak van het kraken verzocht. De grote steden hadden verzocht om ook het langdurig leeg laten staan van bruikbare panden strafbaar te stellen zodat er een maatschappelijk evenwicht ontstaat.
bron:VROM