Gedurende de maanden juli, augustus en september vormt het Legermuseum in Delft het decor voor de indrukwekkende strijdwagens en zielenwagens van kunstenaar Cornelius Rogge.

Wagens met krijgerskoppen, wagens met zwaarden en wagens die het toneel vormen voor kleine modelkanonnen, gaan in dialoog met de hen omringende historische museumobjecten. Getuigenissen van de geschiedenis waarin oorlog en geweld niet weg te denken zijn. Rogge gebruikt die geschiedenis in zijn werk en geeft hiermee uitdrukking aan het voortgaande proces van leven en dood. De expositie Krijgsgewoel. Strijdwagens van Cornelius Rogge is te zien van 1 juli t/m 16 oktober 2005. Het Legermuseum zet hiermee de traditie voort om elke zomer gastheer te zijn voor beeldend kunstenaars, waarvan de kunstwerken een relatie leggen met militair-historische objecten, verhalen en gebeurtenissen: ´Krijgskunst' in de meest letterlijke betekenis.

In de basisexpositie van het museum, die loopt van de Romeinse tijd tot en met de hedendaagse
VN-missies, staan ca 15 strijdwagens die ieder op zich een dialoog aangaan met de museumobjecten. Kleine modelkanonnen staan als herkenbare historische objecten op de wagens, die het ´toneel' vormen waarop momenten uit de geschiedenis worden gesymboliseerd. Deze wisselwerking tussen kunst en de historische collecties biedt de context voor Rogge's interpretatie: De tocht van Napoleon uit Rusland; een kanonnier achter een geschutstelling; een stuk geschut voor een tempel; een geëxecuteerde kanonskogel. Steeds roepen de scà¨nes associaties op met de geëxposeerde museumobjecten. Mythe en geschiedenis lopen op verrassende wijze in elkaar over.

Op de recent overdekte binnenplaats van het museum staan een zielenwagen, een wagen met een zwaard en manshoge zwaarden in houten bekisting. De koppen op de zielenwagen zijn figuranten in een ritueel spel, het zijn heroïsche figuren, die uitdrukkingsloos en ondoorgrondelijk voor zich uit staren: zielen zijn het, wachtend op een onbekend ritueel. De zwaarden - gevangen in een keurslijf van hout - zijn op transport naar een onbekende bestemming. In hun vorm laten ze nog iets zien van hun kracht uit het verleden. Symbolische zwaarden - je kunt er niet mee steken en zijn ook veel te zwaar - worden op wagens vervoerd van of naar een denkbeeldig slagveld. De koppen, zwaarden en wagens herinneren aan het gevecht op leven en dood, de eeuwige menselijke strijd.

Cornelius Rogge studeerde aan de Rietveldacademie en de Rijksacademie voor Beelden kunsten in Amsterdam. Aan de Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving in 's Hertogenbosch heeft hij lesgegeven. In 1986 ontving hij de David Rà¶ell-prijs als erkenning voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de Nederlandse cultuur op het gebied van de beeldende kunst. In een groot aantal solo- en groepstentoonstellingen was en is het werk van Rogge te zien. Diverse musea, waaronder het Gemeentemuseum en Museum Beelden aan Zee in Den Haag, het Rijksmuseum Twenthe in Enschede en het Stedelijk Museum in Amsterdam, hebben werk van Cornelius Rogge in de collectie.

bron:Legermusum