De Nederlandse krijgsmacht ondergaat op maandag 5 september een ingrijpende verandering in de topstructuur. Op die dag leggen de Bevelhebbers van de Koninklijke Marine, Landmacht en Luchtmacht hun bevel neer. Aansluitend krijgt de Chef Defensiestaf, als hoogste militaire autoriteit, het bevel over de krijgsmacht.

Deze unieke verandering in de bevelsstructuur wordt bekrachtigd door een militair
ceremonieel in de Ridderzaal in Den Haag. Tijdens de ceremonie neemt Defensie afscheid van de drie afzonderlijke bevelhebbers en wordt de nieuwe topstructuur ingesteld. Deze komt voort uit de reorganisatie die momenteel gaande is. In de nieuwe topstructuur is gekozen voor een scheiding tussen beleid en uitvoering. Het operationele beleid wordt door de Chef Defensiestaf gemaakt. De drie krijgsmachtdelen krijgen ieder een operationele commandant. Deze commandanten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de gereedstelling voor militaire inzet in binnen- en buitenland.

De Chef Defensiestaf, generaal D.L. (Dick) Berlijn, wordt in zijn nieuwe rol
verantwoordelijk voor de operationele planning, aansturing en inzet van de krijgsmacht. Daarnaast blijft hij de hoogste militaire adviseur van de minister van Defensie. Hij krijgt de eenhoofdige leiding over de operationele commandanten der zee-, land- en luchtstrijdkrachten.

bron:MinDef