Adjudant Willem Tanis van de Koninklijke Landmacht heeft vrijdag 7 april in Den Haag zijn functie van krijgsmachtadjudant overgedragen aan adjudant van de Koninklijke Marine Erik Nieuwenhuis. De krijgsmachtadjudant, die direct onder de commandant der strijdkrachten valt, vertegenwoordigt de onderofficieren van de gehele krijgsmacht bij de leiding van het Ministerie van Defensie. 

De ceremoniële functiewisseling vond plaats op de Prinses Julianakazerne, in tegenwoordigheid van vele (hoge) gasten, onder wie de vrijwel voltallige Defensieleiding. Onverwacht hoogtepunt was de koninklijke onderscheiding die Tanis uit handen van minister Kamp kreeg. De bewindsman speldde hem de versierselen op, behorende bij het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden.
Kamp complimenteerde Tanis om onder meer zijn zelfbewustheid, professionaliteit en degelijkheid. “U heeft baanbrekend werk verricht en gevochten voor de verbetering van de positie van de onderofficier.” Ook de commandant der strijdkrachten, generaal Dick Berlijn, sprak lovende woorden. “U heeft een brug geslagen tussen de diverse groeperingen binnen de krijgsmacht.”
bron:MinDef