In de eerste acht maanden van 2005 heeft de kledingindustrie opnieuw met omzetverliezen te maken gehad. In deze maanden daalde de omzet in deze bedrijfstak met ruim 4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Er is al jaren sprake van forse omzetverliezen in deze bedrijfstak.

Vooral buitenlandse omzet daalt fors
Sinds 1996 is de omzet in de kledingindustrie met bijna 55 procent afgenomen, tot 250 miljoen euro in 2004. Ook in de periode januari tot en met augustus 2005 is de omzet verder gedaald. Deze daling is het gevolg van een forse omzetkrimp (-20 procent) op de buitenlandse markt. Lichtpuntje is dat de omzet op de binnenlandse markt in diezelfde periode ruim 3 procent hoger was dan een jaar eerder.

Import uit China groeit fors
De import van kleding is in de periode van 1996 tot en met 2004 met meer dan 28 procent fors toegenomen. In 2004 is voor bijna 5,7 miljard euro aan kleding geïmporteerd. Vooral de import van kleding uit China is in deze periode met 268 procent flink gestegen tot 781 miljoen euro.

Aantal industriële bedrijven slinkt fors
Als gevolg van een afkalvende productie in de kledingindustrie en toenemende import is het aantal industriële bedrijven in deze bedrijfstak in de periode van 1996 tot 2005 met 41 procent afgenomen tot 1275. Bij ruim 78 procent van deze bedrijven werken slechts à©à©n of twee mensen.

bron:CBS