Vijf gerenommeerde kunstenaars en vormgevers werkten de afgelopen maanden aan een ontwerp voor het meetingpoint dat een herkenbare afspreekplek moet worden voor reizigers.Kunstenaar John Körmeling is door een deskundige jury uitverkoren het ontwerp te leveren voor een nieuw meetingpoint dat in 2007 op hogesnelheidsstations wordt geplaatst.

In tijden van toenemende mobiliteit wordt het steeds belangrijker op een station een herkenbaar ‘meetingpoint’ te hebben. Doel van het meetingpoint is een plaats op het station te creëren die gemakkelijk vindbaar en herkenbaar is. Het ontmoetingskunstwerk is één van de activiteiten om het verblijf op het station verder te veraangenamen. Om te komen tot een nieuw type meetingpoint dat bovendien op verschillende HSL-stations in Nederland ‘toepasbaar’ is, nam Atelier HSL het initiatief om een meervoudige schetsopdracht hiervoor uit te schrijven. De Nederlandse Spoorwegen, het Ministerie van VROM en ProRail participeren in dit project. Criteria aan het ontwerp waren ondermeer dat het meetingpoint een rustige plaats is temidden van de drukte van reizigers. Daarnaast moet het een aansprekende en aantrekkelijke beeldende vorm hebben die ten allen tijden zichtbaar is.

Na randvoorwaardelijke toetsing door een adviescommissie en een toelichting van de ontwerpen aan de jury door de kunstenaars, is de winnaar gekozen. De vier andere ontwerpen voor een meetingpoint waren afkomstig van de Franse ontwerpster Matali Crasset, de Franse kunstenaar Xavier Veilhan, de Britse kunstenaar Liam Gillick, en de Nederlandse kunstenaars Hewald Jongenelis / Sylvie Zijlmans. De jury, bestaande uit Anita Arts (Raad van Bestuur, ProRail) en Bert Meerstadt (directie, NS), Nathalie de Vries (Spoorbouwmeester), Cees van Boven (DG Ruimte, Min.VROM, Menno Dieperink (Senior designer, Philips Design) en Nelly Voorhuis (intendant Atelier HSL) koos unaniem voor het ontwerp van John Körmeling. De sculptuur bestaat uit een omhoog kronkelend weggetje dat leidt naar een huisje. Reizigers kunnen zich door het weggetje te bewandelen uit de stromen reizigers verheffen. Zo kunnen zij goed zien of de persoon waarop zij wachten al in aantocht is. De jury vond het ontwerp van Körmeling ‘humoristisch, vrolijk en speels’. Het romantische ontwerp is een mooi contrast met de strakke architectuur van de nieuwe stations. Körmeling zal zijn ontwerp de komende tijd verder uitwerken voor de zeven HSL-Stations. Het basisidee van de kunstenaar van een omhoog kronkelend weggetje blijft hiervoor gehandhaafd. Alleen zal elk meetingpoint, afhankelijk van de ruimte waar het wordt geplaatst, een ander karakter en vorm krijgen. Daarbij besteedt hij naast vormgevingsaspecten ook aandacht aan veiligheid en onderhoud.

Vanaf 2007 ligt Europa aan de voeten van Nederland door de aansluiting op het net van de Hogesnelheidstrein. Steden als Antwerpen, Brussel, Parijs en Frankfurt zijn dan even gemakkelijk bereikbaar als Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Maastricht. Om het nieuwe hogesnelheidspubliek te bedienen, worden zes Nederlandse stations omgetoverd tot OV-terminals met internationale allure en voorzieningen. Breda, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam Centraal, Zuid -WTC, Utrecht en Arnhem worden de komende jaren grootscheeps verbouwd. Ook de stationsomgevingen krijgen een facelift. VROM, Verkeer en Waterstaat, de zes betrokken steden, NS en ProRail werken gezamenlijk aan internationale bereikbaarheid, wonen en werken in deze steden. In de plannen voor de HSL-stations was tot op heden geen meetingpoint opgenomen. Wel blijkt er behoefte aan een goed functionerend afspreekpunt zoals bijvoorbeeld het kunstwerk van Dennis Adams op Schiphol. In de toekomst vervullen de kunstwerken van John Körmeling op de diverse stations eenzelfde functie.
bron:HSL Atelier