Minister van Defensie Henk Kamp en Minister van Verkeer en Waterstaat Karla Peijs hebben op woensdag 14 juni in Den Helder het startsein gegeven voor de vernieuwde Kustwacht Nederland. In de nieuwe situatie is beleid een zaak van Verkeer en Waterstaat. Het beheer van de Kustwacht Nederland valt voortaan volledig onder het Ministerie van Defensie.
Voorheen hadden zes departementen (Verkeer en Waterstaat, Defensie, Justitie, Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Financiën en Binnenlandse Zaken) ieder hun eigen taken op de Noordzee. Deze ministeries blijven zelf beleidsverantwoordelijk, maar de regie komt in één hand te liggen. De geïntegreerde beleidsplannen, activiteitenplannen en de begroting voor de Kustwacht worden jaarlijks vastgesteld in de ministerraad.
De Kustwacht kan in de nieuwe vorm nog efficiënter optreden. De informatiepositie van het Kustwachtcentrum wordt versterkt en het Kustwachtcentrum krijgt de onvoorwaardelijke beschikking over twee vliegtuigen. De kustwacht levert een essentiële bijdrage aan een verantwoord gebruik en de veiligheid van de zee en daarmee ook Nederland.

Het Kustwachtcentrum in Den Helder ontving in 2005 ruim vierhonderd alarmeringen. Binnen het Nederlandse Search and Rescue gebied werden 1300 reddingsacties uitgevoerd met boten, schepen en helikopters.
bron:MinDef