Horecabedrijven in het Apeldoornse uitgaansgebied, politie, brandweer, gemeente en omwonenden slaan de handen ineen om de veiligheid in het uitgaansgebied te verbeteren en de overlast te verminderen.

Ze doen dit aan de hand van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). De KVU is een nieuw landelijk instrument waarmee de betrokken partijen via structurele samenwerking en goede onderlinge communicatie continu aan veiligheid kunnen werken. In de Apeldoornse KVU-werkgroep participeren de horeca-ondernemers, de wijkraad, de politie, de brandweer en de gemeente; de werkgroep wordt begeleid door bureau Polyground, gespecialiseerd in keurmerktrajecten en kwaliteitsmeters.

De KVU start met een uitgebreide analyse van de huidige situatie en een inventarisatie van knelpunten in het uitgaansgebied (het Caterplein met de aanliggende straten Hoofdstraat-Noord, Beekpark, Nieuwstraat, Kapelstraat en Van Kinsbergenstraat). De inventarisatie wordt gedaan aan de hand van een enquàªte onder horecaondernemers, een enquete onder het uitgaanspubliek, analyse van (aangifte)cijfers van de politie, cijfers van de brandweer en een peiling onder omwonenden. Daarnaast worden gemeentelijke cijfers uit onder meer de Leefbaarheidsmonitor gebruikt om het beeld compleet te maken. Na afronding van de inventarisatie gaat de werkgroep een plan van aanpak opstellen waarin duidelijk vastgelegd wordt wie verantwoordelijkheid is (of zijn) voor de vereiste verbeteringen. Medio mei 2006 presenteert de werkgroep dit plan.

De horecaondernemers zijn vandaag tijdens een bijeenkomst in Gigant geïnformeerd over het KVU-traject. Omwonenden van het uitgaansgebied worden na de zomer uitgenodigd om hun ervaringen, suggesties en oplossingen aan te dragen. In overleg met de wijkraad wordt bekeken op welke manier dat gaat gebeuren.

Sinds 1998 werken de partijen in het uitgaansgebied al samen op het terrein van veiligheid. Toen is besloten tot vijf maatregelen, te weten videocameratoezicht, calamiteitenverlichting, toiletvoorzieningen, verplaatsing taxistandplaatsen en uitbreiding fietsenstalling. Deze acties zijn door de politie aangevuld met een verdubbeling van de politie-inzet en de uitvoering van het lik-op-stuk beleid. Bij de evaluatie in 2002 bleken deze maatregelen een positief effect te hebben gehad. Daarna zijn nieuwe aanbevelingen gedaan, die inmiddels voor een nadere uitwerking opgenomen zijn in het actieplan Veiligheid 2003-2006.

bron:Gemeente Apeldoorn