KWF Kankerbestrijding heeft vorige week bij een interne controle onregelmatigheden geconstateerd bij de inning van gedoneerd geld in de regio Groningen/Drenthe. De hoogte van het bedrag aan giften dat door enkele afdelingen in deze regio was overgedragen, bleek niet overeen te komen met het bedrag zoals dat ontvangen en geregistreerd was bij het kantoor van KWF Kankerbestrijding. De inschatting is dat er sprake is van een bedrag van 15.000 euro. De promotor, dat is de tussenpersoon van KWF Kankerbestrijding met de betrokken afdelingen, heeft bekend verantwoordelijk te zijn voor de verdwijning van het geld.

KWF Kankerbestrijding heeft naar aanleiding hiervan een aantal maatregelen genomen. De betrokken promotor is met onmiddellijke ingang ontslagen. KWF kankerbestrijding heeft  aangifte gedaan bij de politie en zal afspraken maken over de teruggave van het ontvreemde bedrag. Er is een intern onderzoek ingezet naar de toedracht van de onregelmatigheden. KWF Kankerbestrijding heeft een extern organisatie adviesbureau, samen met een accountantsbureau opdracht gegeven de systematiek van overdracht van gedoneerd geld in de landelijke afdelingen door te lichten. Zij komen zonodig met aanbevelingen om dit soort onregelmatigheden in de toekomst uit te sluiten.

Vorig jaar bedroeg het totale bedrag aan fondsen dat door KWF Kankerbestrijding werd binnengehaald 77 miljoen euro. Negen miljoen daarvan kwam uit opbrengsten van collectes en acties opgezet door vrijwilligers van KWF Kankerbestrijding in het land.

KWF Kankerbestrijding betreurt dat ondanks regelmatige interne controles dit incident kon plaatsvinden, en stelt alles in het werk om herhaling te voorkomen. Geld dat ons wordt toevertrouwd dient via een waterdicht systeem allemaal ten goede te komen aan onze doelstelling: het bestrijden van kanker.

bron:KWF