Laagste premiestijging personenautoverzekeringDe premie voor de autoverzekering heeft in 2004 de laagste stijging sinds jaren ondergaan. In de jaren 2001, 2002 en 2003 nam de premie nog toe met respectievelijk 5, 4 en 4%, maar in 2004 bedroeg de stijging slechts 1,5%, tot gemiddeld 463 euro per polis. Dat blijkt uit de recent gehouden enquêtes door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) over de jaarresultaten van verzekeraars.

Volgens het CVS was de geringe stijging van de premie per polis op de WA-dekking al enkele jaren gaande, maar nu is dan in 2004 voor het eerst ook de premiestijging op de cascodekking gering. De gemiddelde premie van 463 euro betreft het gemiddelde van alle polissen, benadrukt CVS-projectleider Fred Treur. Dat betekent onder meer dat er geen rekening is gehouden met het feit dat er verschillende vormen van cascoverzekeringen zijn en sommige mensen alleen een WA-dekking nemen. De premie voor een gemiddelde WA-dekking bedroeg in 2004 overigens 262 euro.
Het premievolume in de totale branche motorrijtuigen is vorig jaar met minder dan 3% gestegen ten opzichte van 2003. Deze stijging kan volledig worden toegeschreven aan de lichte stijging van de inflatie van 1,2% en de volgens het CBS geringe groei van het wagenpark in 2004, meent Treur. De premie per object is, gecorrigeerd voor inflatie, nagenoeg stabiel gebleven in vergelijking met 2003.

Verkeersveiligheid
Het resultaat dat motorrijtuigenverzekeraars in 2004 boekten, is zowel bij casco als bij WA verbeterd ten opzichte van 2003. Het resultaat na rente en na herverzekering steeg van 4 naar 7%. Het CVS heeft hiervoor een aantal verklaringen. Treur: Allereerst lijken activiteiten in het kader van verkeersveiligheid zoals het aanleggen van rotondes, intensieve trajectcontroles en alcoholcampagnes een bijdrage te leveren. Verder zijn motorvoertuigen steeds veiliger geworden. In 2004 is het aantal dodelijke ongevallen met 19% afgenomen, van 1.088 in 2003 naar 881 in 2004. En ten slotte is het aantal zwaargewonden veroorzaakt door verkeersongevallen met 10% gedaald. Dat alles heeft voor een forse reductie van de schadelast gezorgd.

bron:Verbond van VerzekeraarsComments are closed.
%d bloggers liken dit: