De militairen van de derde en laatste lichting Special Forces Taakgroep (SFTG) in Afghanistan ontvangen donderdag 8 juni uit handen van Commandant der Strijdkrachten generaal Dick Berlijn de Nederlandse herinneringsmedaille Vredesmissies. Het gaat om circa driehonderd man van alle krijgsmachtdelen. De medaille-uitreiking vindt plaats op vliegbasis Soesterberg.

De Special Forces hebben vanaf april 2005 voor de duur van een jaar een bijdrage geleverd aan de Operatie Enduring Freedom in Afghanistan. Ze zijn ingezet in een gebied in het zuiden van de provincie Kandahar. De taakgroep heeft zich vooral gericht op het uitvoeren van verkenningen en het vergaren van inlichtingen. Op deze wijze zijn de politieke, sociale, economische én veiligheidssituatie in het gebied in kaart gebracht.
Daarnaast vormden de opbouw van een netwerk onder de plaatselijke bevolking en het winnen van vertrouwen binnen de internationale troepenmacht een belangrijke taak van de eenheid. De kern van de SFTG bestond uit groene baretten van het Korps Commandotroepen, aangevuld met speciale eenheden van het Korps Mariniers. Een helikopterdetachement en staf- en logistieke eenheden maakten de taakgroep compleet.

bron:MinDef