D66 zal vandaag in het debat een laatste poging doen om de Tweede Kamer te overtuigen dat de voorgenomen militaire missie naar Afghanistan onverstandig is. Maar mocht er, zoals het zich laat aanzien, een zodanig grote meerderheid vóór de missie zijn dat de troepen hoe dan ook zullen vertrekken, dat stelt D66-leider Boris Dittrich dat het debat moet eindigen. D'66 zal tot het laatste moment haar best doen de missie te voorkómen. "Maar als wij dat debat niet winnen, dan kunnen wij niets anders doen dan ons verlies accepteren. De mannen en vrouwen die worden uitgezonden hebben er recht op dat we in Nederland niet met politiek gedoe bezig blijven terwijl zij beginnen aan zon moeilijke opdracht. Het is goed gebruik dat als er eenmaal tot een missie is besloten, de politiek de rijen sluit en achter onze militairen gaat staan. Dat zijn wij ook nu van plan" aldus de partijleider.

Volgens Dittrich doet D66 alles wat binnen haar mogelijkheden ligt om de missie tegen te houden. Na grote internationale druk op Nederland lijkt het er echter op dat een grote kamermeerderheid toch vóór de missie zal stemmen. In het debat zullen fractievoorzitter Dittrich en woordvoerder Bakker nog speciale aandacht vragen voor de haalbaarheid van wederopbouw en het voorkomen dat wederopbouwmissie ISAF samen gaat lopen met de Amerikaanse vechtmissie Enduring Freedom (OEF). Twee weken gelden waren dit voor PvdA nog harde eisen. Tijdens de hoorzittingen in het Parlement bleek dat daar naar alle waarschijnlijkheid niet aan zal worden voldaan. Sindsdien heeft Wouter Bos alleen nog als eis gesteld dat de commandostructuur bij conflicten tussen OEF en ISAF duidelijk moet zijn; de Nederlandse en niet de Amerikaanse commandant moet daarbij het laatste woord hebben. Volgens Dittrich is ook daar nog veel twijfel over mogelijk, maar toch is de verwachting dat er inderdaad een brede kamermeerderheid vóór de missie zal ontstaan.
bron:D'66