Minister Dekker (VROM) stelt in 2005 ongeveer 3,1 miljoen euro beschikbaar voor projecten die lage inkomensgroepen helpen bij energiebesparing. Gemeenten, corporaties en energiebedrijven kunnen subsidie aanvragen.

Huishoudens met een laag inkomen hebben vaak een hoge energierekening, maar geen geld om energiebesparende maatregelen te nemen. Minister Dekker subsidieert projecten die huishoudens stimuleren om wel energie te besparen. Zij heeft hierover een circulaire gestuurd naar de gemeenten.

De huishoudens krijgen het geld niet direct in handen. Gemeenten, corporaties en energiebedrijven, maar ook huurdersorganisaties en buurtverenigingen kunnen tot 1 oktober 2005 projecten indienen. Voor de geselecteerde projecten is maximaal 460.000 euro per project beschikbaar.
 
In de projecten krijgen mensen met lage inkomens thuis bezoek van een energieteam. Dit team geeft bijvoorbeeld advies over het gebruik van de verwarming en zaken als tochtstrips, spaarlampen en waterbesparende douchekoppen.

bron:VROM