De gestegen WOZ-waarde van een woning kan leiden tot een verlaging van de maandelijkse hypotheeklasten. De Rabobank verwacht voor zeker 25.000 van haar klanten een lastenverlichting. Deze klanten kregen bij het afsluiten van de hypotheek een opslag op hun hypotheekrente, omdat ze meer leenden dan 75% van de executiewaarde van de woning. Door de gestegen WOZ-waarde is de nieuwe executiewaarde in veel gevallen hoger, waardoor de opslag kan komen te vervallen. Met deze actie bewijst de Rabobank dat zij primair opereert in het belang van de klant.

Uit een inventarisatie van de Rabobank in de afgelopen maanden blijkt dat zeker 25.000 klanten in aanmerking komen voor het laten vervallen van de topopslag op hun hypotheekrente. De Rabobank gaat deze klanten actief informeren over de mogelijkheid tot lastenverlichting. Dit gebeurt door de klanten uit te nodigen voor een gesprek voor het aanpassen van de rente.

Op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) stelden de gemeenten in begin 2005 de waarde van alle woningen opnieuw vast. Die viel in vrijwel alle gevallen hoger uit, met een gemiddeld stijgingspercentage van circa 37% procent.

bron:Rabobank