Gemeenten kunnen schone auto's vanaf 1 januari 2007 goedkoper laten parkeren dan auto's die veel brandstof verbruiken, veel fijn stof uitstoten of lawaai maken. Het kabinet wil hiervoor de Gemeentewet aanpassen. Dat schrijft staatssecretaris Van Geel (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer. Door parkeertarieven af te stemmen op milieukenmerken van voertuigen, kunnen schonere auto's worden gestimuleerd en vuilere auto's worden ontmoedigd.

Volgens Van Geel kan de maatregel de lokale luchtkwaliteit verbeteren. Dit is in veel gemeenten een groot probleem. Ook hebben de landelijke maatregelen meer effect door schone auto's in die steden te stimuleren waar de problemen het grootst zijn. Het kabinet wil de Gemeentewet per 1 januari 2007 aanpassen. De gemeenten worden betrokken bij de uitwerking van de voorstellen. Zodra de wet is aangepast, beginnen in enkele geïnteresseerde gemeenten proefprojecten.
bron:VROM