Het Auditteam voetbalvandalisme heeft een rapport uitgebracht over de organisatie van de wedstrijd De Graafschap - GA Eagles van 12 februari. In zijn wedstrijdverslag komt het auditteam tot de conclusie dat de voorbereiding op de wedstrijd positief verlopen is mede dankzij adequaat optreden van de politie de avond vooraf. Wel noemt het team enkele verbeterpunten die voornamelijk betrekking hebben op de politie-inzet in het stadion en de fouillering en toegangscontrole voor de bezoekers. Het auditteam heeft zijn bevindingen aangeboden aan burgemeester Dijkstra van Doetinchem en een vertegenwoordiger van De Graafschap.

Omdat een herhaling van een confrontatie eerder in het seizoen bij de uitwedstrijd gevreesd werd, was de wedstrijd De Graafschap - GA Eagles ingeschat als een midden-risicowedstrijd met een verplichte buscombi. De spanningen uitten zich echter niet op de wedstrijddag zelf maar de avond vooraf. Door goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen alle betrokken partijen werd een mogelijke confrontatie voorkomen. Op de dag zelf hebben zich voor, tijdens en na de wedstrijd geen bijzonderheden voorgedaan. Over het optreden van politie en stewards op de wedstrijddag merkt het auditteam het volgende op. 'De aanwezigheid van geüniformeerde politie in het stadion is niet in overeenstemming met landelijke afspraken en dient te worden afgebouwd'. Verheugd is het auditteam wel over het feit dat in de rust de politiesterkte werd teruggebracht omdat de situatie daartoe aanleiding gaf. Een goed voorbeeld dat navolging verdiend, meldt het rapport. Over de toegangscontrole en fouillering van de bezoekers is het auditteam aanmerkelijk minder positief. 'De instructies betreffende de fouillering van het bezoekersvak waren tegenstrijdig en leidden tot verwarring' en 'De toegangscontrole voor de bezoekers verliep rommelig'(..) 'Een aanzienlijk deel van de bezoekers had geen legitimatie bij zich maar mocht toch naar binnen'. Het auditteam wijst er op dat dit ingaat tegen de landelijke identificatieplicht en dat supporters hierop moeten worden gewezen. Daarnaast benadrukt het auditteam in zijn rapport dat de thuisspelende club verantwoordelijk is voor de veiligheid in het stadion en dus ook voor de veiligheid in het bezoekersvak. Dit betekent dat, in weerwil met de praktijk op de wedstrijddag, ook daar stewards van de thuisspelende club aanwezig moeten zijn. Tot slot doet het auditteam enkele aanbevelingen over het up-daten en completeren van het wedstrijddraaiboek van De Graafschap.
Het auditteam voetbalvandalisme is in augustus 2003 door minister Remkes (BZK) ingesteld, en heeft tot taak bij ingrijpende incidenten van voetbalvandalisme in Nederland kortlopend feitenonderzoek te doen en onderzoek te doen naar het voorkómen van incidenten. Voorzitter is mevrouw A.M. Vliegenthart, oud-staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De andere leden zijn J. Franssen (Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland), C.M. Ottevanger (oud-plaatsvervangend korpschef van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond), C.A. Bakker (oud-plaatsvervangend korpschef van de regiopolitie Utrecht), H.P. Wooldrik (oud hoofdofficier van justitie) en G.Beelen (oud-brigade generaal bij de Marechaussee en voormalig auditor bij de KNVB).
bron: BZK