Vandaag vindt van 14:00 tot 15:30 uur in De Nieuwe kerk in Middelburg de landelijke
herdenking van verkeersslachtoffers plaats onder de titel: 'nooit meer hetzelfde'.
Verkeersslachtoffers en nabestaanden komen bij elkaar om verdriet te delen en troost te vinden. Tevens vraagt de herdenking aandacht voor het verbeteren van de
verkeersveiligheid.  Ook hulpverleners zijn uitgenodigd. Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging Verkeersslachtoffers organiseren de bijeenkomst.

Jaap Smit, algemeen directeur van Slachtofferhulp Nederland; 'Jaarlijks vinden er in
Nederland vele ernstige verkeersongelukken plaats die blijvend letsel veroorzaken en soms zelfs een dodelijke afloop hebben. Voor de betrokkenen en nabestaanden is het leven daarna 'Nooit meer hetzelfde'. Peter Elsenaar, voorzitter Vereniging Verkeersslachtoffers: 'Het gaat om een wereldwijde herdenkingsdag. Over de hele wereld vinden herdenkingen plaats, onder meer in Spanje, Libanon en Australië.' Op 21 oktober 2005 is een draftresolutie ingediend bij de general Assembly van de Verenigde Naties. Deze resolutie roept onder meer op tot erkenning van de wereldwijde dag van verkeersslachtoffers op de derde zondag van november (Resolution A/60/L.8 Improving global road safety).

Programma
Tijdens de bijeenkomst komen onder meer nabestaanden aan het woord, de landelijke
verkeersofficier de heer Spee, Korpschef van de regiopolitie Zeeland de heer Goudswaard, Gedeputeerde verkeer en vervoer (provincie Zeeland) en Voorzitter Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid de heer Poppelaars. Ook wordt er een lijst met namen van overleden slachtoffers voorgelezen door een hulpverlener en is er in de kerk een wand waar nabestaanden een foto van hun dierbaren kunnen ophangen.

Tiende keer
Het is voor de tiende keer dat in Nederland een landelijke herdenking van
verkeersslachtoffers wordt gehouden. Ieder jaar is de herdenking in een andere provincie om zo op den duur de afstand tot de slachtoffers zo klein mogelijk te maken.

Opgeven
Mensen die de herdenking bij willen wonen kunnen zich melden via de website van
Slachtofferhulp Nederland (www.slachtofferhulp.nl) of de Vereniging Verkeersslachtoffers (www.verkeersslachtoffers.nl). Bezoek zonder aanmelding is ook mogelijk.

Slachtofferhulp Nederland
Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers van een misdrijf of een verkeersongeluk. De organisatie biedt praktische, juridische en emotionele steun. In 2004 hielp de
organisatie ruim 22.000 verkeersslachtoffers. Slachtofferhulp Nederland streeft naar
kennisontwikkeling op het gebied van slachtofferschap en aanverwante terreinen en op
grond daarvan naar maatschappelijke beïnvloeding.

Vereniging Verkeersslachtoffers
De Vereniging Verkeersslachtoffers is in 1995 opgericht met als doel verkeersslachtoffers een platform te bieden, waar zij hun wensen en grieven kenbaar kunnen maken. Daarnaast bevordert de vereniging het contact tussen haar leden en vormt zij een aanspreekpunt voor overheden en andere instanties.

bron:Slachtofferhulp Nederland