Tijdens de Mantel Uit Dag op vrijdag 24 juni 2005 komen zevenhonderdvijftig mantelzorgers uit heel Nederland naar sportcentrum Papendal in Arnhem om deel te nemen aan een ontmoetings- en ontspanningsdag voor mantelzorgers.

Iedereen die langdurig en intensief voor een ander zorgt, heeft met enige regelmaat tijd voor zichzelf nodig om even uit te puffen van de zorgtaken. Daarom organiseren LOT en Xzorg, de landelijke verenigingen van en voor mantelzorgers deze landelijke Mantel Uit Dag. De dag staat in het teken van gezond leven en bewegen. Als de dag succesvol is kan dat aanleiding zijn om volgend jaar een nog grootschaliger Mantel Uit Dag te organiseren.

Tijdens de Mantel Uit Dag hoeven mantelzorgers even niets, maar mogen alles. Er is onder andere een optreden van Willeke Alberti en deelnemers kunnen kiezen uit een gevarieerd activiteitenprogramma, dat bestaat uit wandelen met de boswachter, tekenen in de natuur, gezichtsgymnastiek, tai chi, fietsen en nog veel meer. Natuurlijk wisselen mantelzorgers op deze dag ook ervaringen uit. Ontspanning en herkenning dus voor mensen die langdurig en intensief voor een naaste zorgen die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is; meestal een partner, ouder of kind.

Mantelzorg onmisbaar voor de samenleving
Er zijn 3,7 miljoen mensen die voor een ander zorgen en 750.000 mantelzorgers die langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week zorgen. Zij vormen het fundament van de zorg thuis. Mantelzorgers zijn onzichtbaar en weten vaak van zichzelf niet dat ze mantelzorger zijn. Vandaar ook de 3-jarige campagne Ik? Ik ben mantelzorger! die van eind 2002 tot voorjaar 2005 als een estafette door alle Nederlandse provincies trok om herkenning en erkenning van mantelzorgers te bewerkstellingen. De campagne bracht veel mantelzorgers, beleidsmakers en verwijzers in zorg en welzijn in beweging. De Mantel Uit Dag vormt de officiële afsluiting van deze campagne.
De Steunpunten Mantelzorg in Nederland die meewerkten aan de campagne Ik? Ik ben mantelzorger!, werken ook mee aan de Mantel Uit Dag. Zij zorgen ervoor dat mantelzorgers uit hun provincie met bussen naar Papendal komen. Deze dag onderstreept het belang en de waardering van het werk dat mantelzorgers verrichten.

De Mantel Uit Dag is een initiatief van de landelijke verenigingen LOT en Xzorg die samen werken aan de belangenbehartiging en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers. De Mantel Uit Dag wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van Stichting Centraal Fonds RVVZ namens de deelnemende regionale zorgverzekeraars.

bron:Lot