De rechtbank Almelo heeft op 20 december 2005 drie verdachten veroordeeld wegens het tot prostitutie dwingen van een aantal vrouwen in de periode oktober 2000 tot en met december 2004. Een vierde verdachte is veroordeeld wegens medeplichtigheid daaraan. De opgelegde gevangenisstraffen zijn respectievelijk 5 jaren en 9 maanden, 5 jaren en 6 maanden, 4 jaren en twee jaren.
Zij deinsden er niet voor terug om hun slachtoffers met buitensporig fysiek geweld en bedreigingen of door bepaalde toespelingen in de richting van hun familie onder druk te zetten. Zelfs werden de slachtoffers er toe gebracht een tatoeage met de naam van de verdachten op hun lichaam te laten aanbrengen.

De hoogste straf wordt opgelegd aan de verdachte die zelfs nog tijdens zijn detentie een van de slachtoffers onder druk heeft gezet om een voor hem gunstige verklaring af te leggen.
Naast de gevangenisstraf worden de verdachten ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de slachtoffers.Een tweetal vrouwelijke verdachten is vrijgesproken van beschuldigingen die zien op het tot prostitutie dwingen van vrouwen. Deze verdachten zijn wel voor drugshandel veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar waarvan 163 dagen voorwaardelijk respectievelijk tot vier maanden gevangenisstraf.
Bron: Rechtbank Almelo