Nederlandse onderzoekers hebben een ´lab op een chip' ontwikkeld waarmee de aanwezigheid van Legionella in water binnen een dag is aan te tonen aan de hand van he DNA. De chip meet tevens of de bacteriën nog leven, en hoe virulent ze zijn. De onderzoekers verwachten dat de hele analyse uiteindelijk slechts een uur in beslag zal nemen.

Met de huidige tests duurt het twaalf tot dertien dagen voordat de aan- of afwezigheid van Legionella met zekerheid is aangetoond. En over de virulentie is dan nog niets bekend.

De chip is een gezamenlijk project van TNO, drinkwaterbedrijf Vitens en Streeklaboratorium Kennemerland. Samen hebben die drie partijen verstand van drinkwaterinfrastructuur, van monstername, van microbiologische analysetechnieken à©n van de rol van drinkwater in patiëntenzorg.

Het initiatief cvoor de samenwerking is uitgegaan van Walter van der Meer, directeur Laboratorium & Procestechnologie bij Vitens in Leeuwarden en deeltijdhoogleraar Membraanprocestechnologie in Twente. Hij noemt het een grote stap voorwaarts op het gebied van Legionella-onderzoek: "Vergelijk het met een populatie criminelen. Voorheen wisten we pas na twee weken of het criminelen waren. Nu weten we dat binnen à©à©n dag, en kunnen we ook nog aangeven of het autodieven of moordenaars zijn."

Verwacht wordt dat de chip over twee jaar marktrijp is.

bron:Vitens