Er komt een bijzondere leerstoel voor terrorisme en terrorismebestrijding. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) heeft samen met de Universiteit Leiden het initiatief genomen bij de instelling van de leerstoel om de wetenschappelijke bestudering het onderwerp terrorismebestrijding te stimuleren. De leerstoel moet bovendien bijdragen aan de verhoging van de analysekwaliteit bij de verschillende overheidsdiensten die zich bezighouden met terrorismebestrijding. De hoogleraar wordt gevestigd aan de Campus Den
Haag van de Universiteit Leiden.

De werving voor de te benoemen hoogleraar zal binnenkort starten. De functie zal worden ondergebracht binnen het departement Bestuurskunde van de Faculteit voor Sociale Wetenschappen bij de Leidse Universiteit. Voor de instelling van de bijzondere leerstoel is op 24 januari jl. de Stichting ter Bevordering van de Studie inzake Verschijnselen van Terrorisme en Contraterrorisme bij notariële akte opgericht. Voorzitter van het stichtingsbestuur is oud-minister van Defensie, Prof.Dr.Ir J.J.C. Voorhoeve. Verder maken ook mr. T.H.J. Joustra, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en mr.drs. R.J. Oosterloo van de Universiteit Leiden deel uit van het bestuur. De doelstelling van de stichting is ondermeer het bevorderen van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op terrorismegebied, een thematiek die tot op heden relatief weinig aandacht heeft gekregen aan de Nederlandse universiteiten.
De stichting stelt zich ook tot doel de wisselwerking tussen wetenschap en beleid op het terrein van terrorisme en contraterrorisme te bevorderen. Deze doelstelling komt tegemoet aan het streven van het kabinet om meer de kennis te vergaren over verschijnselen als radicalisering, rekrutering en terrorisme en de kwaliteit van de analyses op deze terreinen te bevorderen.
 
bron:MinJus