Minister Remkes en korpschef Berndsen van het korps Gooi-en Vechtstreek gaven maandag het startsein voor de landelijke campagne ´Doe altijd aangifte´. Overheid en politie willen burgers ertoe aan zetten altijd aangifte te doen, ook als het misschien lijkt alsof de politie niets doet bij relatieve ´kleine misdrijven´.

Want ook al kan er niet meteen een dader worden aangehouden, de informatie uit de aangifte is heel belangrijk. Zo krijgt de politie inzicht in wat er speelt in een wijk of buurt en kunnen er ook preventieve maatregelen worden genomen. Doe dus altijd aangifte, daar helpt u Politie Hollands Midden mee. Zeventig procent van alle opgeloste zaken wordt (mede) opgelost dankzij aangifte door burgers.

Bij Politie Hollands Midden kunt u op dit moment op twee manieren aangifte doen. Door langs te komen op de politiebureaus of via internet. Aangifte via internet kan op dit moment van diefstal van fiets/ bromfiets/motorvoertuig, auto-inbraak, vernielingen en winkeldiefstal. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden, zoals de dader mag niet bekend zijn en er mogen geen braaksporen zijn.

Bron: Politie Hollands Midden